επιστροφή
PROMOTION - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
PROMOTION
Η CROWN MEDIA έχει σαν πρωταρχικό στόχο την ολοκληρωμένη προβολή των επιχειρήσεων με τις οποίες συνεργάζεται. Προετοιμάζει με ιδιαίτερη προσοχή και πάντα σε συνεργασία μαζί σας , το διαφημιστικό σας σχέδιο δράσης εφαρμόζοντας παράλληλα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δημοσίων σχέσεων. Ένα σωστά σχεδιασμένο πρόγραμμα δημοσίων σχέσεων αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας για την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρετε. Είναι αυτό που θα δημιουργήσει το πρόσφορο έδαφος πάνω στο οποίο θα δραστηριοποιηθείτε, προετοιμάζοντας την αγορά να σας δεχθεί. Κύριο μέλημα της είναι να επιτύχει να αναπτύξει και να αναβαθμίσει τα προϊόντα και της υπηρεσίες της κάθε επιχείρησης με το μικρότερο δυνατόν κόστος. Αναλύοντας με μεγάλη λεπτομέρεια όλες της παραμέτρους ξεχωριστά σε κάθε προϊόν, ανακαλύπτει τον ιδανικότερο διαφημιστικό του τρόπο προβολής Βασικοί διαφημιστικοί τρόποι προβολής και προώθησης των επιχειρήσεων από την CROWN MEDIA είναι οι εξής: - Προβολή των προϊόντων μέσα από τα ΜΜΕ καθώς και εντός του Διαδικτύου. - Προβολή των προϊόντων μέσω ολοκληρωμένου δικτύου Δημοσίων Σχέσεων. - Προβολή των προϊόντων μέσω της αυτοκινούμενης διαφήμισης (RECOM). - Προβολή των προϊόντων με φορτηγά. (TRACK ADVERTISING ) - ΕΝΤΥΠΗ Προβολή των προϊόντων - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Προβολή των προϊόντων - Προετοιμασία και εξασφάλιση συμμετοχής της επιχείρησης σε οποιαδήποτε διοργάνωση αλλά και σε εκθέσεις διεθνούς κυρούς. - . Προβολή των προϊόντων με 3D Projection Holograms Systems Musiun - Προβολή των προϊόντων με INTERACTIVE FLOOR - Προβολή των προϊόντων με LASER SHOWS - Διοργάνωση Εκδηλώσεων, Συναυλιών, Φεστιβάλ, Συνεδρίων - Προβολή των προϊόντων με διαφημιστικέ δώρα και με ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ διαφημιστικές κατασκευές! !
Φωτογραφίες
επιστροφή